erasmus

 

CONCURS DE SELECŢIE

a studenţilor ERASMUS pentru

mobilitati de studiu 2020-2021 si

mobilitati de plasament 2019-2020

 

Apel deschis

 

 

 

           Pentru înscriere la concurs, candidaţii vor depune la secretariatul Facultăţii IIR, dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS :

1. Cerere, în care se menţionează numele, data şi locul naşterii, serie / nr.CI, programul de studii, specializarea, anul de studii, tipul de mobilitate (studiu şi/sau plasament) ;
2. Copie CI
3. Atestat de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de către o instituţie abilitată (copie)
4. Curriculum Vitae (format Europass) ;
5. Scrisoare de motivaţie ;
6. Prezentarea activităţii profesional – ştiinţifice / participare, premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc. inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional / internaţional, cu documente justificative.
 
          Se pot înscrie la concurs studenţii integralişti (la momentul plecării în mobilitate), cu competenţe lingvistice relevante demonstrate prin atestatul de competențe lingvistice și probate la interviul de selecție. Poate fi luat în considerare atestatul de competențe lingvistice obținut în cadrul examenului de bacalaureat.
 
          Studenții cu restanțe la data organizării concursului de selecție pot fi selectați cu zero (0) grant.
         
          Se pot înscrie la concurs studenţi înmatriculaţi în ciclul de studii de licenţă, masterat şi doctorat. 

 

 

Lista universităţilor gazdă disponibile.

 

Opiniile altor studenţi Erasmus

 

Regulament UPB privind mobilitatea studenţilor în anul universitar 2018-2019